obr10a.jpgobr10a1-un.jpgobr15a1-un.jpgobr4a1-un.jpgobr6a1-un.jpgobr7a1-un.jpg

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku

Drodzy Rodzice i Przyjaciele!

Gorąco Was prosimy o wsparcie nas i przekazanie na rzecz naszej szkoły 1% podatku.

Poniżej wzór wypełnienia Deklaracji:

Kliknij obrazek, aby powiększyć

1procent-sp5
 
*** 
Statut - PDF

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Maria Jolanta Gościk – Prezes Zarządu
2. Jerzy Okrasiński – Wiceprezes Zarządu
3. Renata Grzybowska - Pawlak – Wiceprezes Zarządu
4. Aneta Stankiewicz – Michalczuk – Skarbnik
5. Jolanta Jasiuk – Sekretarz
6. Teresa Walczuk - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

1. Małgorzata Jabłońska - Przewodnicząca KR
2. Elżbieta Sorkowska - Członek KR
3. Katarzyna Breczko - Członek KR

 

Cele Stowarzyszenia:

1. Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku

2. Promocja osiągnięć Szkoły i jej zasłużonych wychowanków

3. Wspomaganie Szkoły w stałym poprawianiu warunków lokalowych, pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych;

4. Wspieranie działań Szkoły w organizacji imprez i uroczystości związanych z jej działalnością

5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

6. Upowszechnianie dóbr kultury i tradycji

7. Ochrona i promocja zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

8. Organizacja wypoczynku uczniów

9. Upowszechnianie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

10. Pomoc finansowa i rzeczowa dla uczniów wybitnie uzdolnionych

 

W ramach Stowarzyszenia realizujemy:

  • Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Podlasie-mnie ta ziemia od innych droższa"
  • Program językowy "Miłośnicy literatury"

 

Nr rachunku bankowego:

06 2030 0045 1110 0000 0338 7140   BGŻ Oddział w Białymstoku

KRS: 0000378434