01slaider1.jpg01slaider3un.jpg7slaider8.jpg8slaider9.jpg9slaider11.jpg

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 5 w Białymstoku - 10 - lecie istnienia

    We wrześniu 2010 r. narodził się pomysł utworzenia stowarzyszenia przy Szkole Podstawowej nr 5 w Białymstoku. Pomysłodawcą projektu był rodzic i absolwent naszej szkoły pan Robert Jóźwiak, który wraz z panem dyrektorem Bogdanem Wróblem przygotował całą dokumentację niezbędną do założenia tego typu organizacji.

       Dnia 21.10.2010r. odbyło się zebranie założycielskie, na którym rodzice, nauczyciele oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku założyli organizację pozarządową o nazwie „Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 5 w Białymstoku”. Na tym pierwszym zebraniu w szkole, przy ul. Kamiennej 15, obecnych było 36 członków założycieli stowarzyszenia, w tym 20 rodziców i 16 nauczycieli SP5. 

Artykuł pdf

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku

 
Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku - PDF
 

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Izabela Mokrzecka – Prezes Zarządu
2. Agnieszka Antczak – Wiceprezes Zarządu
3. Agnieszka Oniskiewicz – Wiceprezes Zarządu
4. Urszula Skiepko – Skarbnik
5. Anna Grelecka – Sekretarz
6. Agnieszka Sawoniuk - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

1. Małgorzata Jabłońska - Przewodnicząca KR
2. Elżbieta Sorkowska - Członek KR
3. Katarzyna Breczko - Członek KR

 

Cele Stowarzyszenia:

1. Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku

2. Promocja osiągnięć Szkoły i jej zasłużonych wychowanków

3. Wspomaganie Szkoły w stałym poprawianiu warunków lokalowych, pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych;

4. Wspieranie działań Szkoły w organizacji imprez i uroczystości związanych z jej działalnością

5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

6. Upowszechnianie dóbr kultury i tradycji

7. Ochrona i promocja zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

8. Organizacja wypoczynku uczniów

9. Upowszechnianie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

10. Pomoc finansowa i rzeczowa dla uczniów wybitnie uzdolnionych

 

W ramach Stowarzyszenia realizujemy:

  • Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Podlasie-mnie ta ziemia od innych droższa"
  • Program językowy "Miłośnicy literatury"

 

Nr rachunku bankowego w  BNP Paribas Fortis :

06 2030 0045 1110 0000 0338 7140 

KRS: 0000378434