obr10a.jpgobr10a1-un.jpgobr15a1-un.jpgobr4a1-un.jpgobr6a1-un.jpgobr7a1-un.jpg

#RazemDlaPokoju

razemdlapokju
Od 14 do 20
listopada 2016 r. obchodzony będzie w Europie po raz osiemnasty Tydzień Edukacji Globalnej. Tegoroczne hasło to: Razem Dla Pokoju. W naszej szkole wzorem lat ubiegłych zaplanowanych zostało szereg działań mających na celu przybliżenie uczniom problemów współczesnego świata, takich jak: wojny i konflikty zbrojne, sytuacja uchodźców. Oto niektóre z nich: - wystawa – wojny i konflikty zbrojne na świecie - prezentacja filmów oraz przygotowanie przez uczniów i przedstawienie prezentacji multimedialne dotyczących konsekwencji wybranych wojen i konfliktów - lekcje godzin wychowawczych pod hasłem Razem Dla Pokoju - spotkania z ludźmi, którzy musieli na skutek wojen lub konfliktów opuścić swój kraj: Bersan Mezchidov, Ibrahim Kartouma

Koordynatorzy: W. Kolosa, J. Jabłuszewska, L. Rode

20161114 084847 

20161117 082247

20161117 084319