obr10a.jpgobr10a1-un.jpgobr15a1-un.jpgobr4a1-un.jpgobr6a1-un.jpgobr7a1-un.jpg

OGŁOSZENIE!

Dyrektor Szkoły informuje, iż w wyniku zawartego porozumienia podmiotem prowadzącym działalność leczniczą, udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku, finansowanym ze środków publicznych, w gabinecie dentystycznym podmiotu, została Prywatna Przychodnia Stomatologiczna RZEWUSCY s.c. mieszcząca się przy ulicy Modlińskiej 1 w Białymstoku.

Prosimy, aby prawni opiekunowie - uczniów, którzy będą korzystać z leczenia stomatologicznego i profilaktycznych świadczeń stomatologicznych - podpisali stosowne zgody i przekazali je wychowawcom klas do piątku 11 października 2019r.